loading

Projekční činnost

POZEMNÍ STAVBY

Nabízíme zpracování projektových dokumentací ve všech jejích stupních. Námi dodaná projektová dokumentace vždy svým obsahem požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Zhotovíme dokumentaci v oblastech:

 • Stavby pro bydlení
 • Stavby občanské vybavenosti
 • Průmyslové stavby
 • Zemědělské stavby 

STATIKA A DYNAMIKA STAVEB

Nabízíme zpracování projektových dokumentací ve všech jejích stupních. Námi dodaná projektová dokumentace vždy svým obsahem požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Nabízené služby v oblasti statika a dynamika staveb:

 • navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb
 • kovové, dřevěné, betonové a zděné konstrukce
 • statika, dynamika, seizmicita, požární odolnost
 • statická / konstrukční část projektové dokumentace novostaveb a rekonstrukcí
 • statické posudky
 • sanace a zesilování stropů, krovů, sanace trhlin, dodatečně zřizované otvory
 • odborné poradenství, technická pomoc
 • autorský dozor
 • nezávislá kontrola projektů 

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Nabízíme zpracování projektových dokumentací ve všech jejích stupních. Námi dodaná projektová dokumentace vždy svým obsahem požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Zhotovíme dokumentaci v oblastech:

 • Silnoproudé elektroinstalace
 • Slaboproudé elektroinstalace
 • Zdravotně technické instalace
 • Vytápění budov
 • Chlazení budov
 • Vzduchotechnická zařízení
 • Domovní rozvody plynovodu  

DOPRAVNÍ STAVBY

Nabízíme zpracování projektových dokumentací ve všech jejích stupních. Námi dodaná projektová dokumentace vždy svým obsahem požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

V oblasti dopravních staveb poskytujeme:

 • Projekty místních komunikací
 • Výpočet parkovacích stání, návrh parkovacích ploch
 • Projekty úprav křižovatek
 • Projekty autobusových nádraží a zastávek
 • Projekty sjezdů, posouzení rozhledu
 • Studie a projekty cyklistických stezek a tras
 • Projekty komunikací pro pěší, přechody pro chodce
 • Projekty pěších i obytných zón
 • Projekty účelových komunikací
 • Projekty polních a lesních cest
 • Návrhy a projekty trvalého i přechodného dopravního značení
 • dopravní části územních plánů 

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Nabízíme zpracování projektových dokumentací ve všech jejích stupních. Námi dodaná projektová dokumentace vždy svým obsahem požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

 V oblasti vodohospodářských staveb poskytujeme:

 • Dokumentace zdravotně inženýrských staveb jako jsou jímání vody, úprava vody, doprava vody, odvedení a čištění odpadních vod.
 • Studny 

PLYNOFIKACE

Nabízíme zpracování projektových dokumentací ve všech jejích stupních. Námi dodaná projektová dokumentace vždy svým obsahem požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Zpracujeme projektové dokumentace pro:

 • Přípojky pro účel plynofikace pozemních staveb
 • Plynovod nízkotlaký, středotlaký, vysokotlaký 

ELEKTROTECHNICKÉ STAVBY

Nabízíme zpracování projektových dokumentací ve všech jejích stupních. Námi dodaná projektová dokumentace vždy svým obsahem požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Zpracujeme projektové dokumentace pro:

 • Evakuačních rozhlasy
 • Telekomunikační sítě
 • Veřejné osvětlení
 • Vedení vysokého i nízkého napětí 

URBANISMUS

V oblasti urbanismu se na nás můžete obrátit s požadavky na:

 • Zpracování změn územního plánu, včetně regulativ území
 • Návrh územních celků a městských částí
 • Návrhy úpravy veřejných prostor 

NÁVRH INTERIÉRU

Nabízíme návrhy interiérů:

 • rodinných domů
 • bytových jednotek
 • společenských prostor
 • reprezentativních prostor společností
 • restaurací, kaváren, barů
 • a dalších prostor

 

< ZPĚT

 

iconIPOKa, s.r.o.
Blanky Waleské 558
281 02 Cerhenice
IČO 07837071
DIČ CZ07837071